Informace členům pro rok 2017

Pobočný spolek Bojkovice
rybník olšava
Přejít na obsah

Informace členům pro rok 2017

mrsbojkovice
Published by MVDr. Študent J. předseda výboru PS · 10 Listopad 2016
Končí  rybářský rok 2016, proto upozorňujeme všechny členy, kteří  měli  povolenku, že Záznam o úlovcích a Sumář úlovků podle revírů musí   odevzdat do 14 dnů po skončení platnosti povolenek.  Do konce roku musí  mít člen splněnu pracovní povinnost. Pokud ji nebude  mít splněnu,  nemůže mu být v roce 2017 vydána povolenka do doby, dokud  ji finančně  nevyrovná. Nesrovnalost řešte dotazem u vedoucích brigád, na kterých  jste letos  byli, popř. dotazem na tel. čísle 777 933 360.
Pro  rok 2017 je povinná platba ve výši 100 Kč od každého člena  staršího 16  ti let do fondu rozvoje a rezerv MRS, z.s. pobočný spolek  Bojkovice.  (Usnesení členské schůze MRS, z.s. PS Bojkovice ze dne 20.  března 2016)  Členům, kterým v příštím roce končí platnost  členské  legitimace, bude nová vystavena jen v případě dodání fotky ze  současné  doby.

Platby pro rok 2017:
Členský příspěvek: dospělí 450,- Kč, poloviční (16 - 18 let) 450,- Kč, mládež do 15 let 200,- Kč.
Členský příspěvek musí být zaplacen do konce února 2017.   Pokud ho člen nezaplatí, je automaticky vyškrtnut. Chce-li v členství   pokračovat, musí zaplatit zápisné 1000 Kč.Děti do 16 let zápisné   neplatí.  

Ceny povolenek na rok 2017
Povolenka mimopstruhová: ►dospělí 950,- Kč, poloviční 500,- Kč,  mládež 300 Kč  ► celorepubliková 3 150,- Kč  
Povolenka pstruhová: ► dospělí 1 000,- Kč,poloviční 500,- Kč,   mládež 300 Kč, ► celorepubliková 3 250,- Kč  

Platby je možno provést přímou hotovostní platbou v rybářském areálu ve dnech:
 • Čtvrtek 5. 1. 2017....   16 – 18 hod.
 • Čtvrtek 2. 2. 2017....   16 – 18 hod.
 • Neděle  5.3.2017.....    12 – 15 hod.
 • Čtvrtek 2. 3. 2017....   16 – 18 hod.
 • Čtvrtek 6. 4. 2017....   16 – 18 hod.

 • Úřední hodiny budou probíhat v rybářském areálu v následujících dnech:
 • leden – duben každý čtvrtek 16 – 18 hod.
 • květen – červen každý lichý týden ve čtvrtek 16 – 18 hod.
 • červenec – prosinec každý první čtvrtek v měsíci 16 – 18 hod.

 • Platby lze provést i bankovním převodem. Bankovní spojení Česká spořitelna, pobočka Bojkovice, účet číslo 1541586379/0800
  Organizace má mobilní telefon číslo: 777 933 360 (na čísle se Vám ozve hospodář p. Mikeska).
  Výroční  členská schůze se bude konat 12.3. 2017, pozvánku  obdržíte při placení  členství na rok 2016. Členům, kteří budou členský  příspěvek hradit  převodním příkazem, bude pozvánka zaslána poštou nebo  mailem.
  Petrův zdar    Pobočný spolek Bojkovice
  Areál MRS Bojkovice (rybárna),
  Močidla 78, Bojkovice, 687 71
  Návrat na obsah