NA VÝROČNÍ (NÁHRADNÍ) ČLENSKOU SCHŮZI POBOČNÉHO SPOLKU

Pobočný spolek Bojkovice
rybník olšava
Přejít na obsah

NA VÝROČNÍ (NÁHRADNÍ) ČLENSKOU SCHŮZI POBOČNÉHO SPOLKU

mrsbojkovice
Published by Hospodář PS · 7 Červen 2021
NA VÝROČNÍ (NÁHRADNÍ) ČLENSKOU SCHŮZI POBOČNÉHO SPOLKU

Výbor pobočného spolku s názvem Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Bojkovice, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 18219, sídlo: Močidla 78, Bojkovice 687 71, IČ: 00546721, (dále jen „pobočný spolek“), touto pozvánkou svolává výroční členskou schůzi pobočného spolku .
Schůze se bude konat 13. června 2021 se začátkem v 10 hodin v areálu pobočného spolku Močidla 78 (rybárna)
Program výroční členské schůze:
1. Prezence a zahájení
2. Návrh členů mandátové a návrhové  komise
3. Přednesení zpráv o činnosti a hospodaření pobočného spolku Bojkovice za rok 2020
4. Návrh plánu hospodářské činnosti pobočného spolku na rok 2021
5. Diskuze
6. Schválení usnesení
7. Závěr
Nedostaví-li se ve stanovenou dobu konání výroční členské schůze nadpoloviční většina všech členů pobočného spolku, bude se v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 Stanov Moravského rybářského svazu, z.s. konat náhradní členská schůze pobočného spolku ve stejný den, na stejném místě a se stejným programem o 15 minut později.

Těšíme se na Vaši účast    
Mikeska Radek
Pobočný spolek Bojkovice
Areál MRS Bojkovice (rybárna),
Močidla 78, Bojkovice, 687 71
Návrat na obsah