NÁVRH PROGRAMU ČLENSKÉ SCHŮZE 2020

Pobočný spolek Bojkovice
rybník olšava
Přejít na obsah

NÁVRH PROGRAMU ČLENSKÉ SCHŮZE 2020

mrsbojkovice
Published by MVDr. Študent J. předseda výboru PS · 31 Prosinec 2019
NÁVRH PROGRAMU VÝROČNÍ (NÁHRADNÍ) ČLENSKÉ SCHŮZE POBOČNÉHO SPOLKU

(1)
Výbor  pobočného spolku s názvem Moravský rybářský  svaz, z.s. pobočný spolek  Bojkovice, zapsaný ve spolkovém rejstříku  vedeným Krajským soudem v  Brně, oddíl L, vložka 18219 se sídlem Močidla  78,687 71 Bojkovice, IČ  00546721 (dále jen „pobočný spolek“), zveřejňuje  dnem 31. 12. 2019 na  webových stránkách pobočného spolku  WWW.MRSBOJKOVICE.CZ návrh programu nadcházející výroční (náhradní)  členské schůze pobočného spolku sestavený výborem pobočného spolku.
  
(2)
Návrh programu nadcházející výroční (náhradní) členské schůze pobočného spolku:
 • 1. Zahájení
 • 2. Volba komisí  
 • 3. Přednesení zpráv o činnosti a hospodaření za kalendářní rok 2019  
 • 4. Schválení plánu hospodářské činnosti na kalendářní rok 2020  
 • 5. Volba nových členů výboru  
 • 6. Volba nových členů kontrolní a revizní komise  
 • 7. Schválení usnesení  
 • 8. Diskuze  
 • 9. Závěr

 • (3)
   Členové pobočného spolku mají právo předkládat výboru pobočného spolku  po dobu jednoho kalendářního měsíce od zveřejnění tohoto návrhu programu  doplňující body programu. Případné návrhy na doplnění programu  nadcházející výroční (náhradní) členské schůze pobočného spolku je  třeba, aby členové pobočného spolku učinili  písemně a tyto zaslali  pobočnému spolku na adresu jeho sídla uvedenou výše nebo na e-mail mrsbojkovice@seznam.cz
    V Bojkovicích dne 31. prosince 2019  Pobočný spolek Bojkovice
  Areál MRS Bojkovice (rybárna),
  Močidla 78, Bojkovice, 687 71
  Návrat na obsah