Platby členského příspěvku a povolenek v roce 2023

Pobočný spolek Bojkovice
rybník olšava
Přejít na obsah

Platby členského příspěvku a povolenek v roce 2023

mrsbojkovice
Published by MRS, Z.S. POBOČNÝ SPOLEK BOJKOVICE · 16 Prosinec 2022
Vážené rybářky a rybáři
Končí rybářský rok 2022 a přichází začátek nové sezóny a s tím i období, kdy každý člen pobočného spolku, který jím chce i nadále zůstat musí zaplatit členský příspěvek nejpozději do 28. února 2023.
Nárok na vydání povolenky k rybolovu má člen, který splnil podmínky dle Stanov MRS.
Sumář úlovků se záznamem o docházce k vodě za rok 2022 odevzdejte v kanceláři pobočného spolku, nebo vhoďte do dopisní schránky v sídle spolku v Bojkovicích do 15 dnů po skončení její platnosti.
 
Kdo toto nesplní ztrácí nárok na vydání povolenky viz. stanovy MRS (§ 7 odst. 5)
 
Platby členského příspěvku a povolenek v roce 2023.
 
Provádět platby související s členstvím a povolenkami provést v roce 2023 lze pouze bankovním převodem na účet pobočného spolku.
 
číslo účtu  000000-1541586379/0800.
 
 
Výdej Vámi takto zaplacených členských příspěvků nebo povolenek bude probíhat v níže uvedených úředních dnech.
V roce 2023 už hotovostí platba bude přijímána pouze od hostů a za krátkodobé povolenky.
Pro zlepšení naší komunikace s Vámi prosíme při platbě uveďte do zprávy pro příjemce svoji e-mailovou adresu.
 
Úřední hodiny budou probíhat v rybářském areálu v následujících dnech:
 
leden – duben každé pondělí 16 – 18 hod.
květen – červen každý lichý týden v pondělí 16 – 18 hod.
červenec – prosinec každé první pondělí v měsíci 16 – 18 hod.
 
V následujícím textu máte přesný návod k vytvoření variabilního symbolu včetně kódů jednotlivých plateb.
Stačí si vyhledat kombinaci platby a tuto uvést do příkazu spolu s číslem průkazu.
 
Platbu je možné provést způsoby:

1. bezhotovostní platba z Vašeho účtu
2. peněžní poukázkou typu A na přepážce banky nebo České pošty

Aby bylo možné rozlišit, který člen a jaké náležitosti zaplatil, je nutné uvádět sedmimístný variabilní symbol, kde první tři místa zabírá číslo členského průkazu a za ním následuje kód platby. Pokud má někdo číslo členského průkazu menší než 100 nebo 10 musí předcházející místa doplnit nulami.

Číslo průkazu se skládá z čísla organizace a pořadového čísla průkazu.
Za číslo členského průkazu považujte poslední tři čísla za čtyřčíslím 46 04.
 
Příklad:   46 04 253 – bude uvedeno pouze 253
46 62   53 – bude uvedeno pouze 053
46 62     3 – bude uvedeno pouze 003
 
Za číslem člena bude následovat kód platby, který bude čtyřmístný a všechny varianty budou níže rozepsány a postačí si vybrat a opsat.
 
Ceny povolenek v roce 2023
MP republiková 4 150 Kč                  P republiková 4 350 Kč
MP roční 1 100 Kč                            P roční 1 100 Kč
MP poloviční 500 Kč                        P poloviční 500 Kč
MP měsíční 650 Kč                           P měsíční 650 Kč
MP týdenní 400 Kč                           P týdenní 400 Kč
MP denní 150 Kč                              P denní 150 Kč
MP mládež 300 Kč                            P mládež 300 Kč
 
Ceny členského příspěvku

pokud žádat o vydání povolenky v daném roce
Dospělý člen a mládež od 16 let    1.300 Kč (s možností vydání povolenky)
                                                          500 Kč (udržovací – bez povolenky)
Mládež do 15 let                               200 Kč

V případě, že se člen po úhradě udržovacího členského příspěvku v daném roce rozhodne si povolenku pořídit, je povinen dále uhradit plný členský příspěvek ve výši 1.300 Kč (změny přijaté nejvyšším orgánem Svazu, tj. IX. Sjezdem Moravského rybářského svazu, z.s. konaného dne 5. 10. 2019 v Blansku s platností od 1. 1. 2020)

Platba členského příspěvku platí pro všechny členy od 16 let bez vyjímky tj. mládež od 16 let, důchodci, ženy, invalidé, ZTP a ostatní
 

V příspěvku na rozvoj spolku 50,- Kč (viz. usnesení výroční členské schůze)
 
jsou zahrnuty platby za všechny dokumenty spojené s členstvím, popřípadě i poštovné.

Všechny členy upozorňuji, že platba za členské musí být uhrazeno nejpozději 28. 2. 2023 na účet pobočného spolku.

Návod k vytvoření variabilního symbolu:
 
- první tři číslice (číslo členského průkazu jak bylo výše popsáno)
 
- čtvrtá číslice – členský příspěvek
 
  1 - dospělý člen – 1300 Kč
  2 - dospělý člen –   500 Kč (udržovací)
  3 - mládež –          200 Kč
 
- pátá číslice - mimopstruhová povolenka
 
  0 – bez povolenky
  1 - dospělý člen 1100 Kč
  2 - poloviční 500 Kč
  3 - mládež 300 Kč
  4 - celorepubliková 4 150 Kč
 
- šestá číslice - pstruhová povolenka
 
  0 – bez povolenky
  1 - dospělý člen 1100 Kč
  2 - poloviční 500 Kč
  3 - mládež 300 Kč
  4- celorepubliková 4 350 Kč

- sedmá číslice - příspěvek na rozvoj pobočného spolku
 
   1- dospělý člen 50 Kč
   2 - zápisné

Varianty variabilního symbolu :
 
Dospělí člen:
 
xxx1001 - členské, bez povolenek, ostatní 1350 Kč
xxx2001 – členské udržovací, bez povolenek, ostatní 550 Kč
xxx1101 - členské, MP , ostatní 2.450 Kč
xxx1111 - členské, MP,P, ostatní 3.550 Kč
xxx1011 - členské, P, ostatní 2.450 Kč
xxx1401 – členské, MP republik. ostatní 5.500 Kč
xxx1411 – členské, MP republik., P svaz., ostatní 6.600 Kč
xxx1041 – členské, P republik., ostatní 5.700 Kč
xxx1141 – členské, MP svaz., P republik., ostatní 6.800 Kč
xxx1441 – členské, MP republik., P republik., ostatní 9.850 Kč

Poloviční povolenky:
 
Poloviční povolenka platí pro držitele průkazu ZTP, mládež do 18 let a studenty do 26 let věku. Studenti musí předložit potvrzení o studiu, které nebude starší jak tři měsíce.

xxx1201 – členské, MP ½, ostatní 1.850 Kč
xxx1221 – členské, MP ½ ; P ½, ostatní 2.350,- Kč
xxx1021 -  členské, P ½, ostatní 1.850,- Kč

Jiné poloviční povolenky nejsou.

Mládež do 15 let
 
xxx3001 - členské, ostatní výdaje 250 Kč
xxx3301 - členské, MP mládež, ostatní výdaje 550,-Kč
xxx3031 - členské, P mládež, ostatní výdaje 550,-Kč
xxx3331 - členské, MP mládež, P mládež, ostatní výdaje 850,-Kč

První tři číslice jsou tvořeny číslem průkazu dle návodu výše.

Stačí si pouze vybrat správnou kombinaci, na první tři místa uvést číslo průkazu a takto vzniklé číslo zapsat jako variabilní symbol do příkazu k úhradě či složenky.

Podmínkou pro vydání povolenky je připsaná úhrada na účtu pobočného spolku,
S ohledem na potíže, které se mohou vyskytnout žádáme, aby každý kdo přijde pro povolenku znal jaký variabilní symbol použil, nejlíp mít u sebe doklad o zaplacení a to i v případě, že budete přebírat povolenku někomu dalšímu.

Členská schůze 2023.
 
Členská schůze se bude konat 12. března 2023 v přísálí Kulturního domu v Bojkovicích se začátkem v 10 hodin. Pozvánku dostanete při výdeji známek a povolenek.
 
Školení nových členů
 
proběhne v termínu 25. února 2022 a 26. února 2023.
Přejeme Vám pevné zdraví a úspěšnou rybářskou sezónu 2023.

Výbor pobočného spolku
Pobočný spolek Bojkovice
Areál MRS Bojkovice (rybárna),
Močidla 78, Bojkovice, 687 71
Návrat na obsah