ZMĚNY MRS 2020

Pobočný spolek Bojkovice
rybník olšava
Přejít na obsah

ZMĚNY MRS 2020

mrsbojkovice
Published by MVDr. Študent J. předseda výboru PS · 17 Říjen 2019
           Nejdůležitější změny přijaté  nejvyšším orgánem Svazu, tj. IX.  Sjezdem Moravského rybářského svazu,  z.s. konaného dne 5. 10. 2019  v Blansku s platností od 1. 1. 2020: Změny základních dokumentů:  

Stanovy:
 • 1. Sjezd zrušil pracovní povinnost členů – brigády
 • 2. Sjezd stanovil výši členského příspěvku na 1.250,-Kč pro členy od 16ti let (bez výjimky)
 • 3.  Sjezd nově zavádí udržovací členský příspěvek ve výši 450,-Kč pro  členy, kteří v daném roce nebudou žádat o vydání povolenky.  V případě,   že se člen po úhradě udržovacího členského příspěvku v daném roce   rozhodne si povolenku pořídit, je povinen dále uhradit plný členský   příspěvek ve výši 1.250,-Kč
 •  
  Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech mimopstruhových:
 • 1. Povinné vybavení:
 • Oprávněný  k lovu ve vodách mimopstruhových musí mít u sebe platný rybářský  lístek, povolenku k lovu, Bližší podmínky výkonu rybářského  práva  (pouze v tištěné podobě) a členskou legitimaci (pokud je členem MRS nebo  ČRS).
 • 2. Počet a množství úlovku:  
 • V  mimopstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov přisvojit  v jednom dni, i když loví na více rybářských revírech, nejvýše 7 kg  všech druhů ryb. Dojde-li k překročení tohoto limitu poslední ulovenou  rybou, lze si i  tuto rybu přisvojit. Denní úlovek kapra, štiky,  candáta, sumce a amura je omezen na 1 ks denně, přičemž je možná jejich  kombinace do celkového počtu 2 ks. Po přisvojení si 2 kusů úlovku  uvedených ryb, končí denní lov, i když tento nedosahuje maximální  povolenou hmotnost celkového denního úlovku 7 kg. Úlovek lína je omezen  na 3 kusy denně. Byla-li si osobou provádějící lov přisvojena ryba,  kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením  denní lov.  Pobočný spolek Bojkovice
  Areál MRS Bojkovice (rybárna),
  Močidla 78, Bojkovice, 687 71
  Návrat na obsah