Usnesení členské schůze

Pobočný spolek Bojkovice
rybník olšava
Přejít na obsah

Usnesení členské schůze

mrsbojkovice
Published by MVDr. Študent J. předseda výboru PS · 1 Duben 2022
Usnesení členské schůze
MRS, z.s. pobočný spolek Bojkovice konané 27. března 2022
Výroční členská schůze schvaluje :
1.   Zprávu o činnosti MRS, z.s. PS Bojkovice za rok 2021, přednesl předseda p.Študent Vít.                  
2.   Zprávu o hospodaření MRS, z.s. PS Bojkovice za rok 2021, přednesl hospodář p.Mikeska Radek.                       
3.   Zprávu o finančním hospodaření MRS, z.s.PS Bojkovice v roce 2021, přednesl účetní ing Chmela Radim.
4.   Plán práce MRS, z.s. PS Bojkovice na rok 2022, přednesl hospodář p.Mikeska Radek.
5.   Finanční rozpočet MRS, z.s. PS Bojkovice na rok 2022, přednesl účetní ing Chmela Radim.
Výroční členská schůze bere na vědomí :
1.      Zprávu mandátové komise MRS, z.s. pobočný spolek Bojkovice.
2.      Zprávu kontrolní a revizní komise MRS, z.s. pobočný spolek Bojkovice..
Výroční členská schůze ukládá výboru MRS, z.s. pobočný spolek Bojkovice :
1.    Rozpracovat úkoly usnesení, plánu práce a zpráv do kalendářního plánu MRS, z.s. pobočný spolek Bojkovice  na další období.
2.    Průběžně informovat členy MRS, z.s. pobočný spolek Bojkovice o činnosti Výboru tak i o dění v MRS, z.s. pomocí internetové stránky a vývěsné skříně MRS, z.s. pobočný spolek Bojkovice
3.    Uvolnit finanční částku ve výši 1/3 zisku MRS, z.s. pobočný spolek Bojkovice, který vzniknul v předešlém
       roce na nákup ryb určených k výsadbě do svých obhospodařovaných revírů.
4.   Pokračovat ve spolupráci s pobočnými spolky v rámci MRS, z.s.
Výroční členská schůze vyslovuje poděkování:
    Všem členům MRS, z.s. pobočný spolek Bojkovice bez rozdílu věku, kteří pracovali nad rámec
    svých povinností a všem sponzorům, kteří na naše akce přispívali finančně či materiálně.Pobočný spolek Bojkovice
Areál MRS Bojkovice (rybárna),
Močidla 78, Bojkovice, 687 71
Návrat na obsah