Usnesení schůze - mrsbojkovice

Pobočný spolek Bojkovice
rybník olšava
Přejít na obsah

Usnesení schůze

USNESENÍ VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE MRS, z.s. pobočný spolek BOJKOVICE KONANÉ 28. ČERVNA 2020

Výroční členská schůze schvaluje :
1. Zprávu o činnosti MRS, z.s. PS Bojkovice za rok 2019, přednesl předseda p.Študent Jaroslav.                 
2. Zprávu o hospodaření MRS, z.s. PS Bojkovice za rok 2019, přednesl hospodář p.Mikeska Radek.                 
3. Zprávu o finančním hospodaření MRS, z.s.PS Bojkovice v roce 2019, přednesl účetní ing Chmela Radim.
4. Plán práce MRS, z.s. PS Bojkovice na rok 2020, přednesl hospodář p.Mikeska Radek
5. Finanční rozpočet MRS, z.s. PS Bojkovice na rok 2020, přednesl účetní ing Chmela Radim.
6. Způsob, průběh volby kandidátů do Výboru, a ustanovuje do Výboru MRS, z.s. pobočný spolek Bojkovice
   na funkční období 2020 – 2023 členy dle abecedy:  Chmela Radim
                                                                                          Jančařík Jan
                                                                                           Kavka Jiří
                                                                                           Mikeska Radek
                                                                                          Mikesková Martina
                                                                                           Pippal Vilém
                                                                                           Roza Bohumil
                                                                                           Študent Vít     
                                                                                           Hloušek Ondřej
7.  Způsob, průběh volby kandidátů do KRK , a ustanovuje do KRK MRS, z.s. pobočný spolek Bojkovice
    na funkční období 2020 – 2023 členy dle abecedy:         Holík Karel
                                                                                                 Schäffer Pavel
                                                                                                 Tyrolt Miroslav ml.
8.  Zrušení doposud platného rozhodnutí platby fondu rozvoje a rezerv MRS, z.s. pobočný spolek Bojkovice na rok 2020 ve výšce 200 Kč od každého člena staršího 16 ti let.
9. Finanční odměnu za vykonanou práci provedenou dle Dohody o provedení práce ve výši 100 Kč na hodinu.
10. Pro rok 2021 a další roky manipulační poplatek MRS, z.s. pobočný spolek Bojkovice formou výběru. povinné platby ve výši 50 Kč od každého člena. Tyto finanční prostředky budou použity na uhrazení Vašich všech dokumentů (Bližší podmínky k lovu, Stanovy MRS a jiných).
11. Zřízení pokladny Povolenky s finančním limitem 50 000 Kč.

Výroční členská schůze bere na vědomí :
1. Zprávu mandátové komise MRS, z.s. pobočný spolek Bojkovice.
2. Zprávu kontrolní a revizní komise MRS, z.s. pobočný spolek Bojkovice..
 
Výroční členská schůze ukládá výboru MRS, z.s. pobočný spolek Bojkovice :¨
1. Rozpracovat úkoly usnesení, plánu práce a zpráv do kalendářního plánu MRS, z.s. pobočný spolek Bojkovice  na další období a společně s KRK důsledně kontrolovat a zabezpečovat jeho plnění.
2. Průběžně informovat členy MRS, z.s. pobočný spolek Bojkovice o činnosti Výboru tak i o dění v MRS, z.s.
3.. Pokračovat ve spolupráci s pobočnými spolky v rámci MRS, z.s.

Výroční členská schůze vyslovuje poděkování:
Všem členům MRS, z.s. pobočný spolek Bojkovice bez rozdílu věku, kteří pracovali nad rámec svých povinností a všem sponzorům, kteří na naše akce přispívali finančně či materiálně.
Pobočný spolek Bojkovice
Areál MRS Bojkovice (rybárna),
Močidla 78, Bojkovice, 687 71
Návrat na obsah