Ceny povolenek - mrsbojkovice

Pobočný spolek Bojkovice
rybník olšava
Přejít na obsah

Ceny povolenek

Ceny členských příspěvků, zápisného a povolenek k lovu pro rok 2022

Pro rok 2022 platí níže uvedené ceny členských příspěvků a zápisného pro členy MRS, ceny povolenek k lovu (dále jen povolenka) pro členy (MRS a ČSR) a nečleny (nečleny, členy ostatních svazků, spolků a cizí státní příslušníky).   
Nárok na vydání povolenky k rybolovu má člen, který má splněny  všechny podmínky dle Stanov MRS.
Sumář úlovků se záznamem o docházce k vodě za rok 2021 odevzdejte v kanceláři pobočného spolku, nebo vhoďte do dopisní schránky v sídle spolku v Bojkovicích do 15 dnů po skončení její platnosti.

Kdo toto nesplní ztrácí nárok na vydání povolenky viz. stanovy MRS (§ 7 odst. 5)

1) Členské příspěvky
Druhy příspěvků
(povinné)
Dospělí a mládež 16 - 18 let:
1 350,- Kč
(s možností vydání povolenky)
Udržovací:
        450,- Kč
(udržovací – bez povolenky)
Mládež do 15 let:
        200,- Kč
Zápisné

Dospělí a Mládež 16 - 18 let:
1 000,- Kč
V případě, že se člen po úhradě udržovacího členského příspěvku v daném roce rozhodne si povolenku pořídit, je povinen dále uhradit plný členský příspěvek ve výši 1.300 Kč (změny přijaté nejvyšším orgánem Svazu, tj. IX. Sjezdem Moravského rybářského svazu, z.s. konaného dne 5. 10. 2019 v Blansku s platností od 1. 1. 2020)
Platba členského příspěvku platí pro všechny členy od 16 let bez vyjímky tj. mládež od 16 let, důchodci, ženy, invalidé, ZTP a ostatní
 
V příspěvku na rozvoj spolku 50,- Kč (viz. usnesení výroční členské schůze)
 jsou zahrnuty platby za všechny dokumenty spojené s členstvím, popřípadě i poštovné.
Všechny členy upozorňuji, že platba za členské musí být uhrazeno nejpozději 28.2.2022 na účet pobočného spolku.


2) Ceny povolenek pro "Členy" (pro členy MRS a ČRS)
Druhy povolenek
MP
MP republiková
P
P republiková
Roční950,- Kč3 600,- Kč 1 000,- Kč3 750,- Kč
Poloviční
500,- Kč
x   500,- Kč
x
Měsíční
650,- Kč
x
650,- Kč
x
Týdenní
400,- Kč
x
400,- Kč
x
Denní
150,- Kč
x
150,- Kč
x
Mládež
300,- Kč
x
300,- Kč
x
Fotky revírů najdete ve fotogalerii.            
Členové s trvalým pobytem v Bojkovicích si mohou rybářský lístek vyřídit na MÚ Bojkovice.
Členům, kterým v příštím roce končí platnost členské legitimace, bude nová vystavena jen v případě dodání fotky ze současné doby.

Úřední hodiny budou probíhat v rybářském areálu v následujících dnech:
  • leden – duben každé pondělí 16 – 18 hod.
  • květen – červen každý lichý týden v pondělí 16 – 18 hod.
  • červenec – prosinec každé první pondělí v měsíci 16 – 18 hod.
     
K vydání povolenky je třeba mít:
  1. - zaplacenou a vylepenou členskou známku
  2. - odevzdaný Záznam a Sumář za minulý rok (pokud jste měli povolenku)
  3. - platný rybářský lístek (vydává pověřený Městský úřad)
  4. - zaplacenu cenu žádané povolenky a bližších podmínek

Platby členského příspěvku a povolenek v roce 2022.
 
Platby členského příspěvku a povolenek platbou v hotovosti budou přijímány v letošním roce naposledy a pouze u uvedených termínech.
 
  8. ledna 2022 od  9 – 13 hodin
  5. února 2022 od  9 – 13 hodin
  2. dubna 2022 od  9 – 13 hodin
 
V roce 2023 už hotovostí platba bude přijímána pouze od hostů a za krátkodobé povolenky .
 
Výbor MRS, z.s. pobočný spolek Bojkovice Vám navrhuje provádět platby související s členstvím a povolenkami provést v roce 2022 bankovním převodem na účet pobočného spolku. Výdej Vámi takto zaplacených členských příspěvků nebo povolenek bude v uvedených termínech.

Úřední hodiny budou probíhat v rybářském areálu v následujících dnech:

 
leden – duben každé pondělí 16 – 18 hod.
květen – červen každý lichý týden v pondělí 16 – 18 hod.
červenec – prosinec každé první pondělí v měsíci 16 – 18 hod
 
V následujícím textu máte přesný návod k vytvoření variabilního symbolu včetně kódů jednotlivých plateb.
Stačí si vyhledat kombinaci platby a tuto uvést do příkazu spolu s číslem průkazu.
Platby budou směřovány na účet pobočného spolku vedený u České spořitelny.
 
číslo účtu  000000-1541586379/0800.
 
Platbu je možné provést několika následujícími způsoby:

1. bezhotovostní platba z Vašeho účtu
2. peněžní poukázkou typu A na přepážce banky nebo České pošty

Aby bylo možné rozlišit, který člen a jaké náležitosti zaplatil je nutné uvádět sedmimístný variabilní symbol, kde první tři místa zabírá číslo členského průkazu a za ním následuje kód platby.
Pokud má někdo číslo členského průkazu menší než 100 nebo 10 musí předcházející místa doplnit nulami.
Číslo průkazu se skládá z čísla organizace a pořadového čísla průkazu.
Za číslo členského průkazu považujte poslední tři čísla za čtyřčíslím 46 04.
 
Příklad:   46 04 253 – bude uvedeno pouze 253
46 62   53 – bude uvedeno pouze 053
46 62     3 – bude uvedeno pouze 003
 
 Za číslem člena bude následovat kód platby, který bude čtyřmístný a všechny varianty budou níže rozepsány a postačí si vybrat a opsat.

Návod k vytvoření variabilního symbolu:
- první tři číslice (číslo členského průkazu jak bylo výše popsáno)

- čtvrtá číslice – členský příspěvek
1 - dospělý člen – 1.300,- Kč
 2 - dospělý člen – 450,- Kč (udržovací)
 3 - mládež – 200,- Kč

- pátá číslice - mimopstruhová povolenka
0 – bez povolenky
1 - dospělý člen 950,- Kč
2 - poloviční 500,- Kč
 3 - mládež 300,- Kč
 4 - celorepubliková 3.600,- Kč

- šestá číslice - pstruhová povolenka
0 – bez povolenky
1 - dospělý člen 1.000,- Kč
 2 - poloviční 500,- Kč
 3 - mládež 300,- Kč
 4- celorepubliková 3.750 Kč

- sedmá číslice - příspěvek na rozvoj pobočného spolku
  1- dospělý člen 50,- Kč
  2 - zápisné

Varianty variabilního symbolu :

Dospělí člen:
xxx1001 - členské, bez povolenek, ostatní 1.350,- Kč
xxx2001 – členské udržovací, bez povolenek, ostatní 500,- Kč

xxx1101 - členské, MP , ostatní 2.300,- Kč
xxx1111 - členské, MP,P, ostatní 3.300,- Kč
xxx1011 - členské, P, ostatní 2.350,- Kč
xxx1401 – členské, MP republik. ostatní 4.950,- Kč
xxx1411 – členské, MP republik., P svaz., ostatní 5.950,- Kč
xxx1041 – členské, P republik., ostatní 5.100,- Kč
xxx1141 – členské, MP svaz., P republik., ostatní 6.050,- Kč
xxx1441 – členské, MP republik., P republik., ostatní 8.700,- Kč

Poloviční povolenky:
Poloviční povolenka platí pro držitele průkazu ZTP, mládež do 18 let a studenty do 26 let věku. Studenti musí předložit potvrzení o studiu, které nebude starší jak tři měsíce.

xxx1201 – členské, MP ½, ostatní 1.850,- Kč
xxx1221 – členské, MP ½ ; P ½, ostatní 2.350,- Kč
xxx1021 - členské, P ½, ostatní 1.850,- Kč
Jiné poloviční povolenky nejsou


Mládež do 15 let
xxx3001 - členské, ostatní výdaje 250,- Kč
xxx3301 - členské, MP mládež, ostatní výdaje 550,- Kč
xxx3031 - členské, P mládež, ostatní výdaje 550,- Kč
xxx3331 - členské, MP mládež, P mládež, ostatní výdaje 850,- Kč

První tři číslice jsou tvořeny číslem průkazu dle návodu výše.

Stačí si pouze vybrat správnou kombinaci, na první tři místa uvést číslo průkazu a takto vzniklé číslo zapsat jako variabilní symbol do příkazu k úhradě či složenky.

Podmínkou pro vydání povolenky je připsaná úhrada na účtu pobočného spolku,
S ohledem na potíže, které se mohou vyskytnout žádám, aby každý kdo přijde pro povolenku znal jaký variabilní symbol použil, nejlíp mít u sebe doklad o zaplacení a to i v případě, že budete přebírat povolenku někomu dalšímu.


Legenda:  
1:
V případě, že člen neuhradí členský příspěvek do konce února běžného roku, je povinen znovu uhradit zápisné (§6 odst. 3 bod g) Stanovy MRS).
2:
Místní organizace může poskytnout žadateli o povolenku slevu, rozdíl v ceně však musí doplatit z finančních prosředků MO. Poloviční povolenky platí pro držitele osvědčení ZTP, mládež 16- 18 let a studujíci do 26 let věku dle   ročníku narození.      
Pobočný spolek Bojkovice
Areál MRS Bojkovice (rybárna),
Močidla 78, Bojkovice, 687 71
Návrat na obsah